Jornades, Programa-Contengut i Calendari


Tal com s'ha informat, l'II CFESYRS es dividirà en dues parts:

Aquesta Part I, de manera exclusiva, tindrà una homologació per l'Institut Valencià d'Administració pública (IVAP). Per això, es podrà acreditar el seu aprofitament als assistents pertanyents a les entitats locals valencianes. Pot complementar-se l'assistència presencial amb la Telemàtica sempre que es complisquen els criteris d'avaluació.


Els Criteris d'avaluació seran:

I. VALIDACIÓ DE LA FASE PRESENCIAL

Control d'assistència. Es realitzarà un control d'assistència disposat en la seu de cada sessió de treball. A petició de l'assistent la FVMP acreditarà la presència en la Jornada.

La validació es complementa amb la realització per part de l'assistent d'un qüestionari amb què preguntarà sobre els aspectes i continguts desenvolupats a fi de recollir els dubtes i preguntes donant-los trasllat al ponent.
Aquestes es contestarien en la Jornada següent o per correu electrònic a l'assistent que la formule.

Es desenvoluparà en els municipis de Paterna, Orihuela, Benicarló i Benidorm d'acord amb el programa i continguts que s'exposa en l'apartat JORNADES.

II. VALIDACIÓ DE LA FASE TELEMÀTICA

Aquesta avaluació serà doble, perquè es compon de:
Control d'assistència.
El formulari d'inscripció sol·licitarà un email del sol·licitant el qual serà exclusiu per a l'assistència al curs.
Mitjançant d'aquest email, l'organització proporcionarà un accés a la Jornada a través d'un enllaç “Cisco *webex” que se li facilitarà al sol·licitant.

L'enllaç es remetrà a l'email que va introduir en la inscripció al cicle que donarà accés a la Jornada. Al costat de l'enllaç ira una nota informativa amb un telèfon de “incidències” al qual recórrer, en el seu cas.

En el cas d'assistència a través d'un enllaç que no siga el propi s'haurà de comunicar a la FVMP, en el mateix dia de la Jornada, a través del correu electrònic del cicle (economiasostenible@fvmp.org) no atenent la comunicació si es produeix en dies posteriors. La comunicació referida inclourà el motiu de la incidència.

En el moment d'iniciar l'assistència telemàtica, el programa “Cisco webex” elabora un informe del moment i les vegades que s'ha connectat al llarg de la Jornada. La finalitat és el control personalitzat de l'assistència. Aquest informe serà revisat per l'organització a fi de controlar el temps d'assistència.

El temps de connexió no ha de ser inferior al 85 per cent de la Jornada.

La validació es complementa amb la realització per part de l'assistent d'un qüestionari que preguntarà sobre els aspectes i continguts desenvolupats a fi de recollir els dubtes i preguntes donant-los trasllat al ponent. Aquestes es contestarien en la Jornada següent o per correu electrònic a l'assistent que la formule.

A aquest efecte, la *FVMP ha disposat per als assistents d'un correu electrònic concret per a la comunicació i el desenvolupament del cicle formatiu. (economiasostenible@fvmp.org).

CONDICIONS PER A l'ACREDITACIÓ, O CERTIFICAT DEL CURS PROGRAMA DE FORMACIÓ EN *ECONOMIA SOSTENIBLE I RESPONSABILITAT SOCIAL.

Tal com s'ha indicat el cicle formatiu en referència a la part Curs PROGRAMA DE FORMACIÓ EN *ECONOMIA SOSTENIBLE I RESPONSABILITAT SOCIAL, consta de quatre Jornades sent l'assistència Presencial i/o Telemàtica. Finalitzades les quatre Jornades i aconseguits els objectius marcats i superades les validacions de cada Jornada, l'assistent disposarà d'un certificat acreditatiu del seu aprofitament.

PROGRAMES. CONTINGUT I DISTRIBUCIÓ EN JORNADES.

Els Mòduls formatius del Curs coincidiran amb les ponències de les QUATRE PRIMERES JORNADES (Sessions de treball), tal com s'ha indicat, que implementarien aquesta fase de caràcter teòric i pràctica. La programació i detall de contingut es troba en aquesta secció, més a baix en l'apartat JORNADES.

D'igual manera que la Part I, l'assistència serà Presencial i/o Telemàtica. La inscripció es podrà fer a totes o a cadascuna de les Jornades.

Es desenvoluparà en els municipis d'Alcoi, La Vall d´*Uixó i Buñol.

I. VALIDACIÓ DE LA FASE PRESENCIAL

Control d'assistència. Es realitzarà un control d'assistència disposat en la seu de cada sessió de treball. A petició de l'assistent la FVMP acreditarà la presència en la Jornada. La validació es complementa amb la realització per part de l'assistent d'un qüestionari amb què preguntarà sobre els aspectes i continguts desenvolupats a fi de recollir els dubtes i preguntes donant-los trasllat al ponent. Aquestes es contestarien en la Jornada següent, en el seu cas, o per correu electrònic a l'assistent que la formule.

II. VALIDACIÓ DE LA FASE TELEMÀTICA

Control d'assistència. El formulari d'inscripció sol·licitarà un email del sol·licitant el qual serà exclusiu per a l'assistència al curs.

Mitjançant d'aquest email, l'organització proporcionarà un accés a la Jornada a través d'un enllaç “Cisco webex” que se li facilitarà al sol·licitant.

L'enllaç es remetrà a l'email que va introduir en la inscripció al cicle que donarà accés a la Jornada.
Al costat de l'enllaç ira una nota informativa amb un telèfon de “incidències” al qual recórrer, en el seu cas.

JORNADES DEL II CICLE FORMATIU:

APRÉN   |   CONSOLIDA   |   MILLORA

Organitzen:

Contacte

Guillem de Castro, 46 - 1R. 46001, València.
Tel: 96 391 39 02
email: avelasco@fvmp.org
web: www.fvmp.org
Col·laboren: